به کافه هوانوردی خوش آمدید


! در اینجا چه خواهد گذشت

کافه هوانوردی جایی خواهد بود که در آن علاقه مندان به این حوزه و شرکتهایی که به صورت تخصصی در این زمینه مشغول به فعالیت هستند، به همراه متخصصین گرد هم خواهند آمد تا با به اشتراک گذاشتن داشته های خود، ضمن افزایش دانش، دایره دوستان و آشنایان خود در این صنعت را گسترده تر سازند.

ما نیز برآنیم که از تجربیات چند ساله خود در زمینه هوانوردی و صنعت حمل و نقل هوایی کشور استفاده کنیم تا ظرفیت های بیشتری را در زمینه هوانوردی در کشور شکوفا سازیم.